Οδηγός Ασφάλειας Σκάφους

Η ασφάλεια μου καλύπτει και άλλους οδηγούς του σκάφους μου;


Η ασφάλεια που έχετε συνάψει για το σκάφος σας καλύπτει και άλλον οδηγό με νόμιμη άδεια – καλό όμως είναι να δηλώνετε από την αρχή αν θα οδηγεί το σκάφος σας και κάποιος άλλος οδηγός καθώς στην περίπτωση που έχει την άδεια χειριστή για διάστημα λιγότερο από ένα χρόνο, ενδέχεται να υπάρξει επασφάλιστρο.

Δείτε το κόστος για την ασφάλιση του σκάφους σας εδώ.