Συμμόρφωση με PCI-DSS

Το insurancemarket.gr, έχει λάβει πιστοποίηση PCI Data Security Standard (PCI DSS) και εφαρμόζει την προβλεπόμενη πολιτική ασφάλειας η οποία αξιολογείται με συνεχείς αυτοματοποιημένους ελέγχους από πιστοποιημένο ελεγκτή.

insurancemarket.gr
Τελευταίος Έλεγχος: 22/03/2018 1:08:02

Ασφαλής Μεταφορά Δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit σε συνεργασία με την COMODO.